slide-2 slide-3

Chuyên nghiệp về thi công lắp đặt điều hòa

Các điều hòa bán chạy

Máy Điều hòa Panasonic 9.000BTU  1 chiều CU/CS KC9QKH-8
Model:CS/CU KC9QKH-8
Giá: 7.550.000 VNĐ
Công suất : 9.000 BTU BTU
Máy Điều hòa LG  9,000BTU 2 chiều
Model:H09ENA
Giá: 8.000.000 VNĐ
Công suất :9.000BTU BTU
Điều hòa Panasonic 9.000 BTU Inverter 1 chiều U9SKH-8 Ga R32
Model:CS/CU U9SKH-8
Giá: 10.450.000 VNĐ
Công suất :9.000 BTU BTU
Máy Điều hòa Funiki  9000 BTU 2 chiều SBH09
Model:SBH09
Giá: 6.150.000 VNĐ
Công suất :9000 BTU BTU
Máy Điều hòa Daikin Inverter 9.000 BTU 2 chiều FTXM25HVMV ga R32
Model:FTXM25HVMV
Giá: 11.200.000 VNĐ
Công suất :9.000BTU BTU
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TK
Model:NS - A12TK
Giá: 7.200.000 VNĐ
Công suất :12.000 BTU BTU
Điều hòa Daikin 9000 Btu 1 chiều FTNE25MV1V9 Ga R410A
Model:FTNE25MV1V9
Giá: 7.600.000 VNĐ
Công suất :9000 BTU BTU
Máy Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều FTXM35HVMV ga R32
Model:FTXM35HVMV
Giá: 13.600.000 VNĐ
Công suất :12.000 BTU BTU
Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic 9000 BTU - CS-CU E9RKH-8
Model:CS/CU E9RKH-8
Giá: 13.600.000 VNĐ
Công suất :9.000 BTU BTU
Điều hòa General 9000 2 chiều inverter ASHG 09LL/AOHG 09LL
Model:ASHG 09LL
Giá: 10.300.000 VNĐ
Công suất :9000 BTU
 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000Btu 2 chiều SRC/SRK28HG
Model:SRC/SRK28HG
Giá: 10.200.000 VNĐ
Công suất :9.000 BTU
 Điều hòa Mitsubishi Heavy Model SRC09CMP
Model:SRC09CMP
Giá: 6.400.000 VNĐ
Công suất :9.000 BTU

Điều hòa âm trần bán chạy

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18.000 BTU ATNC186PLE0 Ga R410A
Model:ATNC186PLE0
Giá: 19.500.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU BTU
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 18.000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC18DB4H
Giá: 21.500.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU BTU
Điều hoà âm trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FCQ50KVEA
Model:FCQ50KVEA
Giá: 30.100.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU
Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU Ga R410A non-inverter FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Model:FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :26,600 BTU
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000 BTU Ga R410 model: FDC50CR-S5/FDT50CR-S5
Model:FDC50CR-S5/FDT50CR-S5
Giá: 24.000.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14.500 2 chiều inverter FDT40ZMXVF
Model:FDT40ZMXVF
Giá: 30.000.000 VNĐ
Công suất :15.000 BTU

Điều hòa tủ đứng bán chạy

Điều hòa LG - Tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 24.000 BTU HP-C246SLA0
Model:HP-C246SLA0
Giá: 22.600.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU
Điều hòa tủ đứng Panasonic 18.000 BTU 2 cục 1 chiều
Model:CS-C18FFH
Giá: 20.000,000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU BTU
Điều hòa tủ đứng Panasonic 28000 2 cục 1 chiều
Model:CS-C28FFH
Giá: 29.800.000 VNĐ
Công suất :28.000 BTU BTU
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Model:FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Giá: 34.000.000 VNĐ
Công suất :26.000 BTU BTU